Mentalcare

Emme aina selviä erilaisissa elämäntilanteissamme yksin. Voimme joutua miettimään avun hakemista. Kohtaamme sinut kokonaisvaltaisesti kodinomaisissa toimitiloissamme ja mietimme yhdessä, minkälaisesta hoidosta eniten hyötyisit. Vastaanotoillamme hoidetaan erityisesti uupumuksesta, unihäiriöistä, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta kärsiviä potilaita, joiden hoitamisesta meillä on pitkäaikainen kokemus. Luottamukselliset yhteydenotot: yhteystiedot. Pelkkiä bentodiatsepiinireseptien uusimisia emme tee.

Oulu Mentalcare Oy on vuonna 2006 perustettu oululainen yritys, jonka toiminnan painopistealueena on aiemmin ollut masennus- ja ahdistuneisuustilojen kliininen lääketutkimus. Olemme siirtämässä painopistettä psykiatrin yksityisvastaanottotoimintaan masennus- ja ahdistuneisuusoireista kärsivien potilaiden hoitamiseksi.

Nykyiset yrityksen toimitilat sijaitsevat katuosoitteessa Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu, viides kerros.

Tähän mennessä yrityksemme on osallistunut yhtenä tutkimuskeskuksena yli 40 kansainvälisessä kliinisessä monikeskustutkimuksessa. Kliinisissä lääketutkimuksissa vastaanottokäynnit, tutkimukseen kuuluvat laboratoriotutkimukset ja tutkimusvalmisteet ovat tutkimuspotilaille ilmaisia. 

Kliinisiä lääketutkimuksia tehtäessä noudatetaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lääketieteellisissä tutkimuksissa tutkittavan etu ja hyvinvointi asetetaan aina etusijalle (4§, Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488). Kliiniseen lääketutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimuspotilaalla on oikeus niin halutessaan peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ennen tutkimuksen päättymistä, eikä tutkimuksesta luopumisesta aiheudu tutkittavalle minkäänlaisia kielteisiä seurauksia (6 §, Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488). Yrityksessämme tutkimuksesta vastaa lääkäri on yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, yleislääketieteen professori Markku Timonen.