Psykiatrin vastaanotto

Masennus- ja ahdistusoireista kärsivien potilaiden kokonaisvaltaiset ja tarvittaessa pitkäaikaiset hoitosuhteet, sekä psykoterapia- ja lääkehoitoarviot.  

Usein masennusoireyhtymästä kärsivä kertoo, että juuri mikään ei enää kiinnosta ja mistään ei tahdo saada mielihyvää. Ja että ”akut” ovat tyhjät tai että ”veto on loppunut”. Potilastyöstä opittua on myös se, että masennusoireyhtymästä kärsivä jaksaa monesti juuri ja juuri tehdä ansiotyönsä (vaikka sielläkin työn tuottavuus on saattanut alentua), mutta sen jälkeen ei jaksa enää entisellä tavalla harrastaa eikä pitää yhteyttä ystäviin, ja kodinhoitotoimienkin ryhtymiseen saattaa joutua aloitekyvyn alenemisen vuoksi vähän pakottamaan itsensä. Muita yleisiä masennuksen oireita ovat keskittymiskyvyn aleneminen, itsesyytökset ja tahdosta riippumattoman hermoston epätasapainotilan oireina ilmenevät unihäiriöt ja ruokahaluun liittyvät muutokset sekä seksuaalisen mielenkiinnon aleneminen. Joskus masennus- ja ahdistuneisuusoireisto saattaa olla toisiinsa kietoutunut.

Masennus eli depressio on sairautena oireyhtymä, jossa on useita erilaisia oireita, joista masentunut mieliala on vain yksi oire. (Tietyissä tilanteissa – keskivaikea-asteisessa ja lieväasteisessa masennuksessa – diagnostiset kriteerit eivät välttämättä edes edellytä, että masentunutta mielialaa esiintyisi, vaikka oireyhtymän nimenä on depressio). Muita keskeisiä oireita ovat mielenkiinnon aleneminen (sellaisia asioita kohtaan, joita kohtaan aiemmin on ollut mielenkiintoa) sekä psyykkisten energiavoimavarojen aleneminen ja uupumus/väsymys.

Ajan varaaminen edellyttää esihaastattelua. Ota yhteyttä ältä löytyvillä yhteystiedoilla tai alla olevalla lomakkeella.